SECHSKIES – BE WELL [Easy-Lyrics]

sechskies--be-well-easylyrics-sechskies--be-well-easylyrics-sechskies--be-well-easylyrics-sechskies--be-well-easylyrics-sechskies--be-well-easylyrics

SECHSKIES – BE WELL [Easy-Lyrics]

SECHSKIES – BE WELL [Easy-Lyrics]
ap pu jim ma yoh
we rop jim ma yoh
heng bok ha gil ba re yoh
o nul dok o je do
sa shil gu de gok jong dwe
sot ta ji wo bo rin
jal ji ne man su ship ge
na do al go is so yo
ku rol li rop ta nun gol
na ni gi jo gi ne yo
kuk ka ji (kuk ka ji)
ne ga won mang su ro wo
mit chil gom mang gat tak get jo
man na ji mal gol gu ret
da myot a hu we het get jo
mi wo hes so ra do nal
lit ji ya nu ryo nun gu deh ne ge
ka mi ne gah hi ron mal
hal ja gyo gop get jim man
che bal
ap pu jim ma yoh
we rop jim ma yoh
sul pu jim ma go jah
nah ha nat te mu neh
a mu ri gu rik wo doh
cho ra he ji jim ma yoh
heng bok ha gil ba re yoh
mian ne yo oh
Oh, I Never Meant To Break Your Heart
man nal ten nol
mo cheng gyok don
nan de i rok ke he yok
ji nik ka no rul cheng gyok
I’ll Be Sorry Forever Forever
yuk ke do dwek
nep ping ge ro sul mas shi
go shil su we do dwek
ne ga jom ge rup gek
bo ran dus shik
us so jul su nop so dok
o dik ap pu jim
mam ma ra jok
Be Well
ne ga won mang su ro wo
mit chil gom mang gat tak get jo
cha re ju ji mal got ku ret tam myo
hu we het get jo
mi wo hes so ra do nal
gan jik ke ju ryo nun
gu de ne ge
ka min ne gak i ron mal
hal ja gyo gop get jim man
che bal
ap pu jim ma yo
we rop jim ma yo
sul pu jim ma go jah
nah ha nat te mu ne
a mu ri gu rik wo doh
cho ra he ji jim ma yoh
heng bok ha gil ba re yoh
mian ne yo oh
na bo da cha re jul
sa ram man na gil
cho go don na
gat chi nun
a nun sa ram man na gil
no rul lil man kum
uk ke he jul sa ram wi yek
ku nun mul
ak kyo dwo yoh
che bal
ap pu jim ma yoh
we rop jim ma yoh
sul pu jim ma go jah
nah ha nat te mu neh
a mu ri gu rik wo do
cho ra he ji jim ma yoh
heng bok ha gil ba re yo
mian ne yo oh
jal sa ra yo

SECHSKIES – BE WELL [Easy-Lyrics]

Comments

comments

Leave a Reply